DRIVKRAFT FRANKEL
Hej och välkommen!
Välkommen till min hemsida Drivkraft Frankel. Jag heter Katarina Frankel och är författare och föreläsare. Jag har en stark över­tygelse om att alla människor kan bidra med något i samhället. Jag tror att det är livets mening att vi ska hjälpa varandra att använda våra förmågor.

Jag driver även bloggen Initiativkraft Frankel, där du gärna får kommentera mina inlägg.
Katarina Frankel

Min verksamhet och mina uppdrag
Jag föreläser kring frågar om hur vi människor kan se varje människa unika förmågor och hur vi kan sätta större värde på varandra, hur vi kan skapa ett samhälle där alla räknas. Mina föreläsningar vänder sig i första hand till olika yrkesutbildningar som till exempel socionomutbildningar och lärarutbildningar, men jag föreläser även för grundskolor och gymnasieskolor. Jag har stor flexibilitet och kan anpassa mina föreläsningar så att de passar olika målgrupper.
Aktuellt
Alla behövs är en bok om vikten av att det finns plats för alla människor i samhället – inte bara bara de som är normalpresterande eller högpresterande, utan också för de som som har någon form av funktionsvariation. Utifrån detta diskuteras frågor om demokrati. I boken får läsaren även möta syskon och föräldrar till personer med funktionsvariationer. Syskonen är från olika generationer vilket gör att det i boken kommer fram hur samhällets syn på människor med funktionsvariationer ändrats under åren.
Katarina Frankel • Sunnanväg 18 M • 222 26 Lund
e-post: ninna.frankel@gmail.com hemsida: www.drivkraftfrankel.se